Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Általános rendelkezések
  • A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Artara Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4125 Pocsaj, Nagy utca 13.; Cg.: 09-09-032708; továbbiakban: Szolgáltató), mint Szolgáltató által a muveszbazar.com magyar nyelvű weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF a Weboldalon elektronikus formában leadott és a Szolgáltató által ezt követően teljesített megrendelésekre vonatkozik.
  • A jelen ÁSZF Ügyfél-fogalma a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztó, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyét is magában foglalja, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató túlnyomó többségében fogyasztók irányába végez elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat a Weboldalán. Az egyértelműség kedvéért tehát ezúton rögzítésre kerül, hogy a lentebb megjelenő „Ügyfél”-megnevezésekbe a fogyasztói minőségében vásárló is beleértendő.
  • A Szolgáltató által üzemeltetett ügyfélszolgálat (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat) elérhetőségei:

Postacím: 4125 Pocsaj, Nagy utca 13.

Telefonszám: 06-30-618-61-68

E-mail cím: info@muveszbazar.com

Kapcsolattartó személy: Kincses Nándor

 1. Hatály
  • A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik és a Szolgáltató, valamint az Ügyfél között jön létre. A Webáruházban böngészve az Ügyfél számára elérhetővé válnak a Webáruházon keresztül rendelhető termékek (a továbbiakban: Termékek).

 

 • Megrendelés
  • A Termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, összetevőit és használatukra vonatkozó általános utasításokat az Ügyfél az egyes Termékre kattintva tudja megismerni. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Webáruházban megjelenített fotók azokat a képeket ábrázolják, amelyekből le lettek képezve az egyes Termékek. Ez azt jelenti, hogy a Termék elkészítése, azaz a gyémántfestés végeztével a végeredmény ezeknek a Webáruházban megtalálható fotóknak a gyémántfestéssel leképezett kollázsát (azaz részletekből összeállított képét) adja ki.
  • A Termék részletes használatát a Termékhez minden esetben mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Amennyiben az Ügyfél a Termék megrendelését követően annak használati utasítástát a Termékkel együtt nem kapja meg, az Ügyfélnek lehetősége van az Ügyfélszolgálathoz fordulni, aki a használati utasítás megküldését külön díj felszámolása nélkül, késedelem nélkül pótolni köteles. Az Ügyfélnek lehetősége van továbbá abban az esetben is az Ügyfélszolgálathoz fordulnia, amennyiben a Weboldalon megtalálható Termékekkel kapcsolatban további információra van szüksége.
  • A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a Termék a Weboldalon feltüntetett tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik (különösen: esetlegesen az egyes összetevőiből a szükségesnél többet tartalmaz).
 1. Vételár és a megrendelés véglegesítésének folyamata
  • A Weboldalon feltüntetett Termékek mellett jelzett vételár (a továbbiakban: Vételár) az ÁFA összegével növelt érték. A Vételár a Termék szállításának költségeit nem tartalmazza.
  • A Szolgáltató a Vételár változtatásának jogát fenntartja. A leadott megrendelést követő Vételár Weboldalon megjelenő növekedése a folyamatban lévő megrendelést nem érinti.
  • A megrendelést a Szolgáltató a Webáruházon keresztül abban az esetben fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölt a vonatkozó adataival. Amennyiben az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól még a megrendelés véglegesítése és a fizetési kötelezettség generálódása előtt. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen vagy hiányosan megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve kárért felelősség nem terheli.
  • A megrendelés folyamatának megkezdésére a Webáruház felületén megtalálható virtuális bevásárlókosár (a továbbiakban: Kosár) használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott Terméket a „Kosárba rakom” gomb használatával teheti Kosárba. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található Kosár-ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol módosítható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Pénztár” feliratra kattint. Ezt követően választani tud az átvételi módok közül, illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. A Weboldal ezen a ponton jelzi az Ügyfél számára az esetlegesen hibásan kitöltött adatait (pl. hibás formátum, adatbeviteli hibák) és lehetőséget biztosít azok ellenőrzésére és módosítására, még a szerződéses jognyilatkozat megtétele előtt.
  • A „Pénztár” feliratra kattintás után az Ügyfél tájékoztatást kap a Termék kiszállításának pontos összegéről (a továbbiakban: Szállítási díj). Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, az Ügyfél a „Rendelés elküldése” gombra kattint, amely az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet és az így létrejött szerződést a Szolgáltató rögzíti. A „Rendelés elküldése” gombra kattintás előtt a Szolgáltató az Ügyfelet kifejezetten figyelmezteti a fizetési kötelezettség keletkezésére. Fizetési kötelezettség tehát a „Rendelés elküldése” feliratra kattintás előtt semmilyen módon nem generálódik az Ügyfél terhére.
  • Az Ügyfél a „Rendelés elküldése” feliratra kattintásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadta, továbbá az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. A „Rendelés elküldése” feliratra kattintást követően a Termék rendelése leadottnak minősül.
 2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
  • Az Ügyfél által leadott rendelés (azaz a „Rendelés elküldése” gombra kattintás) Szolgáltató részére történő sikeres beérkezését a Szolgáltató visszaigazoló e-mail útján késedelem nélkül, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazolja a rendelést az Ügyfél részére, azaz megerősíti, hogy a szerződés létrejött. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által megadott adatokat (különösen: szállítási cím, számlázási információk), a rendelés Szolgáltató által generált azonosítószámát, a rendelés dátumát, a megrendelt Termék pontos megnevezését, a Vételárat és a Szállítási díjat, azaz a létrejött szerződés összes elemét.
  • Amennyiben a Szolgáltató számára nyilvánvalóvá válik, hogy a megrendelés sikeres beérkezését követően olyan állapot áll elő, amely miatt a Termék kiszállítása időszakosan nem teljesíthető (például: átmeneti készlethiány), erről az Ügyfelet késedelem nélkül, de legkésőbb 24 órán belül értesíti.

 

 1. Szállítás és Szállítási díj
  • A Szolgáltató az Ügyfél által a Webáruházon keresztül megrendelt és az Ügyfél által megadott szállítási címre kiszállítani kért házhozszállításáról a megrendelés folyamatában az Ügyfél által megismerhető Szállítási díj összegén, harmadik személyt teljesítési segédként (a továbbiakban: Szállító) igénybe véve intézkedik. A Szállítási díj 15.000,- Ft bruttó összeget meghaladó Termék rendelés esetén ingyenes, 15.000,- Ft bruttó összeget el nem érő Termék rendelés esetén 1.190,- Ft / kiszállítási cím. A Szolgáltató a visszaigazoló e-mail kiküldését követően késedelem nélkül továbbítja a megrendelt Terméket a Szállítónak. Amennyiben a visszaigazoló e-mail kiküldése a tárgynap 12:00 órájáig megtörténik, ebben az esetben a Szolgáltató a Terméket kiszállításra még aznap átadja a Szállítónak. Kiszállításra kizárólag Magyarország területén belül, hétköznapokon van lehetőség. A Szállító a kiszállítás várható időtartamáról a szállítás napján telefonos értesítést küld az Ügyfél részére.
 • Fizetési feltételek
  • A Termék Vételárát és a Szállítási díját az Ügyfél a Termék kiszállításakor fizeti meg a Szállító részére (utánvétes fizetés). A Szállítónál bankkártyás, valamint készpénzes fizetés is lehetséges. A Szállító ezt követően elszámol a Szolgáltatóval, amelynek részletei nem képezik jelen ÁSZF részét.
 • Elállás jog
  • Az Ügyfél jogosult a Termék átvételének napjától számított 14 napon belül a Szolgáltatóval kötött szerződéstől indokolás nélkül elállni. Az Ügyfél a szerződés létrejöttének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. Amennyiben az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF I. fejezetében feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Szolgáltató az Ügyfél elállási nyilatkozatának beérkezését e-mailben haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél részére. Postai úton gyakorlandó elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél az erre irányuló nyilatkozatát 14 napon belül postára adja a Szolgáltatónak. Az Ügyfél az elállási nyilatkozatot tartalmazó levelét – amennyiben a postai utat választja – ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
  • Az Ügyfél az elállás esetén köteles a megrendelt Terméket késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 30 napos visszaküldési határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A Szolgáltató a Szállító útján gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről. A Szolgáltató által megszervezett és a Szállító által kivitelezett visszaszállítás költsége az Ügyfelet terheli. Az Ügyfél nyilatkozhat akként is, hogy postai úton juttatja vissza az elállást követően a Terméket a Szolgáltató részére a Szállító igénybevétele nélkül.
  • Amennyiben az Ügyfél elállt a szerződéstől, az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a Vételárat és az esetlegesen felmerült Szállítási díjat. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg részére a Termék ténylegesen vissza nem érkezett. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató.
 1. Kellékszavatosság
  • Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Tekintettel arra, hogy az Ügyfél jelen ÁSZF szerint (v.ö. I. pont) fogyasztónak minősül, az Ügyfél kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a Terméket rendeltetésszerű módon nem tudja használni. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
  • Kellékszavatossági igénye alapján az Ügyfél választása szerint
 1. a) a Termék kijavítását vagy kicserélését igényelheti, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a Termék kijavítását vagy a kicserélését nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a Termék kijavításához vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt.
 • A kijavítást vagy kicserélést - a Termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni, jelentéktelen hiba miatt elállásnak pedig nincs helye.
 • Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át.
 • Az Ügyfél a Termék hibájának felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A Termék hibájának felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
 1. Termékszavatosság
  • Az Ügyfél – feltéve, ha fogyasztó (v.ö.: I. pont) – termékszavatossági igényeivel is felléphet. Ennek értelmében az Ügyfél követelheti a gyártótól, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a Terméket cserélje ki. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a Termék előállítója és forgalmazója / importőre, azaz a Szolgáltató is.
  • A Szolgáltatót a termékszavatosság az adott Termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli.
  • Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
  • A Szolgáltató mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
 1. a) a Terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b) a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c) a Termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
 • Termékcsere esetén a kicserélt Termékre, kijavítás esetén a Termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség is a Szolgáltatót terheli.
 1. Termékfelelősség
  • A termékkárért a hibás Termék gyártója felelősséggel tartozik. Importtermék esetén a Terméket gazdasági tevékenysége keretében az Európai Gazdasági Térség területére behozó személyt is gyártónak kell tekinteni. Ebből következően a Szolgáltatót is gyártónak kell tekinteni, akit termékfelelősség terhel, mivel ő a Termék importőre és forgalmazója is.
  • Termékkárnak minősülnek az alábbi esetek:
 1. a) valakinek a hibás Termék által okozott halála, testi sérülése vagy egészségkárosodása miatt bekövetkezett kár; és
 2. b) a hibás Termék által más dolgokban okozott, a kár bekövetkeztekor ötszáz eurónak a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyama szerinti forintösszegénél nagyobb összegű kár, ha a károsodott dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen célra használta.
 • A Termék a jelen termékfelelősségi szabályok keretein belül akkor minősül hibásnak, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelemmel különösen a Termék rendeltetésére, észszerűen várható használatára, a Termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a Termék forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és a technika állására. A Termék hibáját az Ügyfélnek kell bizonyítania.
 • Az Ügyfél a termékfelelősség kapcsán felmerülő és abból eredő kártérítési igényét hároméves határidő alatt érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben. Az elévülés akkor kezdődik, amikor az Ügyfél tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna a kárról vagy a Termék hibájáról.
 • A Szolgáltató kizárólag akkor mentesülhet a termékfelelősség alól, ha bizonyítja, hogy
 1. a) a Terméket nem hozta forgalomba;
 2. b) a Terméket nem üzletszerű forgalmazás céljából állította elő, illetve azt nem üzletszerű gazdasági tevékenység körében gyártotta vagy forgalmazta;
 3. c) a Termék az általa történő forgalomba hozatal időpontjában hibátlan volt, és a hiba oka később keletkezett;
 4. d) a Termék általa történő forgalomba hozatala időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 5. e) a Termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
 • Weboldalon található információk és szerzői jog
  • A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért (különösen: a más szolgáltatók ÁSZF-éért és szerződéses, ill. szerződésen kívüli magatartásáért) a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az ilyen más szolgáltatókkal kapcsolatos felelősségét a Szolgáltató kizárja.
  • Az internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal és a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el a Szolgáltató.
  • A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve különösen: valamennyi grafikát és egyéb képi és szöveges anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A szerzői jogi védelem kiterjed a Weboldalon feltüntetett hirdetési videokra, egyéb videokra, illetve a Weboldal minden egyéb tartalmára.
  • A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából (különösen: a jelen ÁSZF, illetve Adatvédelmi tájékoztató magáncélú letöltése) engedélyezett. Minden más célú felhasználás (például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal) céljából a Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése, illetve kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.
  • A Weboldal és a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfél számára a Weboldal és a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek, logónak, ábrának, termék-megnevezésnek, képnek, grafikusan megjelenített ábrának a Szolgáltató írásbeli engedélye nélküli használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
  • A Weboldal Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka és az alkalmazandó védelmi intézkedések megfelelőek, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja, hogy az Ügyfél tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése.
 • Jogérvényesítési lehetőségek
  • Az Ügyfél a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF I. pontjában rögzített Ügyfélszolgálat elérhetőségén jelezheti a Szolgáltató részére. Az Ügyfél által benyújtott panaszt a Szolgáltató késedelem nélkül kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén annak tartalmát az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi panaszazonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 14 napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez megfelelő módon eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában részletesen indokolni.
  • Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.
 2. Békéltető testület: a Termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, kellék-valamint termékszavatossági kérdésekkel kapcsolatosan, illetve a szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél (Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület; postacím: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.)
 3. Bírósági eljárás: az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 • ÁSZF módosítása
  • A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF feltételeit alapos okból egyoldalúan módosítani.
  • Az Ügyfél által leadott és a Szolgáltató részére beérkezett megrendelésekre abban az esetben is az Ügyfél által leadott megrendeléskor hatályban lévő ÁSZF vonatkozik, ha az azóta már megváltozott, kivéve, ha az Ügyfél számára a módosult verzió kedvezőbb lenne, mert abban az esetben az Ügyfél számára kedvezőbb ÁSZF alkalmazandó. Amennyiben az ÁSZF a megrendelést követően módosult, ennek tényéről és a módosult ÁSZF-szövegről a Szolgáltató az Ügyfelet késedelem nélkül értesíti. A Termék megrendelését követően módosuló ÁSZF esetében az Ügyfél saját belátása szerint dönthet úgy, hogy ebből az okból eláll a szerződéstől.
 1. Alkalmazandó jog
  • Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott esetekben a Ptk. alkalmazandó. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza. A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejövő megállapodás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.