Adatkezelési tájékoztató

Az Artara Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4125 Pocsaj, Nagy utca 13.; Cg.: 09-09-032708; továbbiakban: Szolgáltató), mint a www.muveszbazar.hu magyar nyelvű weboldal (a továbbiakban: Weboldal) és az azon működő webáruház üzemeltetője számára kiemelt feladat a személyes adatok megfelelő kezelése és védelme. A személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan és a jogszabályokban rögzített adatvédelmi előírásoknak megfelelően, valamint jelen adatvédelmi, illetve adatkezelési tájékoztató alapján kezeli. Az adatkezelés jogszabályi hátterét különösen az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR [Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete]), a 2011. évi CXII. törvény, a 2013. évi V. törvény és az 1997. évi CVL. törvény biztosítja.

A Weboldal használatakor különféle személyes adatok kerülnek feldolgozásra, a felhasználás típusától és alkalmazási körétől függően. A személyes adatok olyan információk, amelyek azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: Ön) vonatkoznak. Az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható (például online azonosítóhoz való hozzárendelés révén, különösen az online vásárlása során), azonosíthatónak tekintendő. Ez magában foglalja különösen az olyan információkat, mint név, cím, telefonszám, lakcím és születési dátum.

Ez az adatkezelési tájékoztató a GDPR 12. cikkével összhangban tájékoztatja Önt személyes adatainak kezeléséről a Weboldal használata során. E körben a Szolgáltató tájékoztatást nyújt arról, hogy milyen adatokat kezel és azokat mire használja fel. Tájékoztatja továbbá a Szolgáltató Önt arról is, hogy hogyan és milyen célból történik mindez. Ez az adatkezelési tájékoztató kifejezetten kapcsolódik az adatkezelési folyamatokhoz a Weboldal látogatása és használata során. Biztonsági okokból, valamint a személyes adatok és egyéb bizalmas tartalmak továbbításának védelme érdekében a Weboldal SSL-t, ill. TLS-titkosítást alkalmaz. A titkosított kapcsolatot a "https: //" karakterláncból és a böngésző sorában található lakat-szimbólumból ismerheti fel. A Szolgáltató az Ön személyes adatait minden esetben a GDPR és a Szolgáltatóra vonatkozó országspecifikus adatvédelmi előírások (különösen: Infotv.) szerint kezeli.

 

 1. Adatkezelést végző

A GDPR értelmében a Weboldalon végzett adatkezelésért felelős jogi személy:

Artara Group Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 4125 Pocsaj, Nagy utca 13.

cégjegyzékszám: 09-09-032708

önálló képviseletére jogosult: Kincses Bence ügyvezető

telefonszám: …

e-mail: info@muveszbazar.com

 

 1. Adatkezelés céljai és jogalapjai
 2. Weboldalra történő kattintás és böngészés a Weboldalon

A Weboldalon regisztrációra nincs lehetőség, így az online vásárlási folyamat megkezdése előtt – amennyiben Ön más módon nem nyújt információt a Szolgáltató részére – akkor csak azokat az adatokat gyűjti a Szolgáltató, amelyeket az Ön továbbít a Szolgáltató szerverére. Amikor Ön meglátogatja a Weboldalt, a Szolgáltató a következő adatokat gyűjti, amelyek technikailag szükségesek ahhoz, hogy a Weboldalt az Ön számára megfelelően meg tudja jeleníteni a Szolgáltató:

 • a Weboldal felkeresésének ténye;
 • a Weboldal felkeresésének pontos dátuma és időpontja;
 • az a webhely, ahonnan Ön a Weboldalra navigált;
 • adatforgalom a Weboldal felhasználása közben;
 • forrás, ill. referencia, amelyről az oldalra érkezett;
 • az Ön által használt böngésző;
 • az Ön által használt operációs rendszer;
 • az Ön által használt IP-cím (adott esetben névtelen formában).

Az említett adatok feldolgozása a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondata f) pontjával összhangban történik, a Weboldal stabilitásának és funkcionalitásának javításához fűződő jogos szolgáltatói érdek alapján. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szerver naplófájljait visszamenőlegesen ellenőrizze, amennyiben az illegális használatra konkrét utalásokat talál.

 

 1. Termékek megrendeléséhez szükséges személyes adatok

Amikor Ön a termékrendelés folyamata során megadja a személyes adatait és szállítási címét, A Szolgáltató feldolgozza azokat, tehát a Szolgáltató adatfeldolgozó. Az Ön személyes adatai e célból történő kezelésének jogalapja a Szolgáltató és Ön között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés, 1. mondat, b) pont).

 

 1. Termékek rendelése a Weboldalon keresztül

A termékek megrendelésének feldolgozására a Szolgáltató az ún. automatikus teljesítési rendszert („auto-Fulfilment-System”) és a Shopify, valamint a Webshippy szolgáltatók rendszereit használja (bővebben lásd lentebb). Ennek részeként a Szolgáltató együttműködik olyan más szolgáltatókkal, akik részben vagy egészben támogatást nyújtanak a vásárlókkal kötött szerződések teljesítése érdekében. Bizonyos személyes adatokat az alábbiaknak megfelelően továbbít a Szolgáltató ezeknek a szolgáltatóknak.

A Szolgáltató az általa gyűjtött személyes adatokat a szerződésszerű teljesítés részeként továbbítja a megrendelés tényleges kiszállítással megbízott szállító társaság számára (GLS General Logistics Systems Hungary Kft.; székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.), amennyiben ez a termékek kiszállításához szükséges. A fizetési adatokat a fizetési feldolgozás részeként továbbítja a Szolgáltató a szolgáltatással megbízott társaságnak, ha ez a fizetés feldolgozásához elengedhetetlenül szükséges. Ha a Szolgáltató a Weboldalon fizetési szolgáltatót vesz igénybe, erről a Szolgáltató kifejezetten tájékoztatást nyújt. Az adatok továbbításának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) pontja.

 

 1. Shopify

A Szolgáltató tárhelyszolgáltatóként a Shopify International Limited (Victoria Buildings, 2. emelet, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Írország; a továbbiakban: Shopify) rendszerét használja. A webáruházból történő rendelés során a megadott adatokat a Shopify gyűjti, tárolja, valamint felhasználja annak érdekében, hogy az Ön számára biztosítsa a webáruház szolgáltatásait, amely magában foglalja a megrendelések azonosítását, támogatását és végrehajtását is. A Shopify ezeket az adatokat továbbá felhasználja kínálata javítására is.

A Shopify használatának célja, hogy a Szolgáltató a termékeket online, biztonságosan eladhassa. A Szolgáltató kiemelt célja az, hogy az Ön számára felhasználóbaráttá alakítsa a Weboldal kezelését, valamint vonzóbbá tegye annak látogatását és könnyen kezelhetővé tegye a megrendelés folyamatát. A Shopify segítségével a Szolgáltató értesül arról, hogy Ön hogyan használja a Weboldalt, ami által a Szolgáltató optimalizálni tudja a kínálatát, és jobban igazíthatja azt az Ön igényeihez.

Ebből a célból a Szolgáltató és a Shopify jogos érdeke a személyes adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontja szerint. Az Ön adatai a Shopify adattárolójában, adatbázisaiban és az általános Shopify alkalmazásban kerülnek biztonságos (tűzfallal védett szerver) tárolásra.

A fent említett Shopify szolgáltatások részeként az adatok további feldolgozás részeként továbbíthatók a Shopify Inc. nevében az alábbi célállomásokra: Ottawa, földszint, 151 O'Connor Street, ON K2P 2L8, Kanada, www.shopify.com., illetve 150 Elgin St, Suite 800, Ottawa, ON, K2P 1L4, Kanada. Az adatoknak a kanadai Shopify Inc. részére történő továbbítása esetén az adatvédelem megfelelő szintjét az Európai Bizottság megfelelőségi határozata garantálja. A Shopify adatvédelméről további információk találhatók a következő weboldalon: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR .

 

 1. Webshippy

A Szolgáltató a webáruház-logisztika lebonyolításának céljából a Webshippy elnevezésű szolgáltatót veszi igénybe, mint szerződéses partnerét (Fót, East Gate Business Park C/2, 2151; a továbbiakban: Webshippy). A Webshippy segítségével a Szolgáltató értesül arról, hogy Ön hogyan használja a Weboldalt, ami által a Szolgáltató optimalizálni tudja a kínálatát, és jobban igazíthatja azt az Ön igényeihez. A Webshippy adatvédelméről további információk találhatók a következő weboldalon: https://webshippy.com/adatkezelesi-tajekoztato/

 

 

 • Adatátadás, az adatok címzettjei

A Szolgáltatón, mint cégen belül azok a részlegek férhetnek hozzá az Ön adataihoz, amelyekre a Szolgáltatónak, illetve egyes részlegeinek szüksége van a szerződéses és általános jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez. A szolgáltatás teljesítése érdekében a Szolgáltató által igénybe vett harmadik személyek (különösen: teljesítési segéd harmadik személy a termékek kiszállítása során) szintén adatokat fogadhatnak a szolgáltatás teljesítésének érdekében – például a szállító a konkrét kiszállítási cím kapcsán. Az Ön személyes adatainak továbbítását a szükségesre korlátozza a Szolgáltató. A címzettek egy része feldolgozóként kapja meg az Ön személyes adatait, és ezután szigorúan kötelezik őket a Szolgáltató utasításai az Ön személyes adatainak kezelése során. Bizonyos esetekben a címzettek önállóan járnak el saját adatvédelmi felelősségük alapján, amelynek során kötelesek betartani a GDPR és más adatvédelmi előírások követelményeit.

Egyedi esetekben jogi, illetve adózási ügyekben személyes adatokat továbbít a Szolgáltató a tanácsadóinak, akik, mint címzettek szakmai előírásaikból eredően kötelesek ezen adatokat hivatásrendi titokként kezelni.

 

 

 1. Közösségi média használata
 2. Facebook

A Facebook közösségi média beépülő moduljait a Szolgáltató használja a Weboldalon, annak érdekében, hogy a Weboldal használata személyesebbé váljon. Amikor Ön a Weboldalon elhelyezett Facebook-ikonra, kattint, az Ön böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel.

A beépülő modulok integrálásával a Facebook hozzájut ahhoz az információhoz, hogy Ön a böngészője segítségével a Weboldalra navigált, beleértve azt az esetet is, ha Önnek nincs Facebook-fiókja, vagy nincs bejelentkezve a Facebook-ba. Ezeket az információkat (beleértve az IP-címet is) a Facebook közvetlenül a böngészőből továbbíthatja az Egyesült Államok Facebook-szerverére, és ott tárolhatja.

Ha Ön be van jelentkezve a Facebook-ba, akkor a Facebook közvetlenül a Facebook-fiókjához rendelheti a Weboldal látogatását. Ha interakcióba lép a beépülő modulokkal, például rákattint a Facebook-ikonra, abban az esetben a megfelelő információkat közvetlenül a Facebook szerverre továbbíthatja és ott tárolhatja az algoritmus.

A Facebook felhasználhatja ezeket az információkat reklámozás, piackutatás és a Facebook-oldalak igényalapú kialakítása céljából. Erre a célra felhasználási, érdeklődési és kapcsolati profilokat hozhat létre a Facebook, például Facebook-hirdetésben megjelenhet a Weboldal.

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Facebook hozzárendelje a Weboldalon keresztül gyűjtött adatokat a Facebook-fiókjához, akkor Önnek ki kell jelentkeznie a Facebookból, mielőtt meglátogatná a Weboldalt.

Az adatgyűjtés és az adatok Facebook általi további feldolgozásának és felhasználásának célja, mértéke, valamint az Ön jogai és a személyes adatok védelme érdekében beállított lehetőségek megtalálhatók különösen a Facebook adatvédelmi iránymutatásaiban, amelyhez Ön a következő linken férhet hozzá: https: // www.facebook.com/about/privacy/

A Weboldalon megjelenő esetleges Facebook-pluginek esetére a lentebbi Google Analytics-szabályozás, ill. az ott rögzítettek alkalmazandóak.

 

 1. Instagram

Az Instagram elnevezésű szolgáltató Weboldalon kattintható ikonjai modul-szerűen beépülnek a Weboldal felületére. Ennek következtében az ikonra történő rákattintás után kapcsolat jön létre az Ön böngészője és az Instagram szerver között, tehát az Instagram megkapja az információt, hogy Ön az IP-címével meglátogatta Weboldalt. Ezeket az információkat (beleértve az IP-címet is) az Instagram közvetlenül a böngészőből továbbíthatja az Egyesült Államok Facebook-szerverére, és ott tárolhatja. Ha Ön az Instagram ikonjára kattint, ez lehetővé teheti az Instagram számára, hogy a Weboldal látogatását hozzárendelje az Ön Instagram - felhasználói fiókjához. Ha nem szeretné, hogy az Instagram adott esetben hozzárendelje látogatását a Weboldalhoz, kérjük, jelentkezzen ki az Instagram felhasználói fiókjából, mielőtt a Weboldalon megkezdené a böngészést.

Ezzel kapcsolatosan további információt az Instagram adatvédelmi nyilatkozatában talál, amelyet ide kattintva érhet el: https://help.instagram.com/519522125107875

 

 1. YouTube

A Weboldal a YouTube beágyazási funkcióját használja a „YouTube” elnevezésű szolgáltatótól származó videók megjelenítésére és lejátszására, amely a Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (a továbbiakban „Google”) tulajdonába tartozik.

A YouTube az ún. kibővített adatvédelmi módot alkalmazza, amely azt jelenti, hogy a YouTube csak abban az esetben kezdi meg a felhasználói információk tárolását, amennyiben Ön az adott videót megnyitotta. Ha megkezdődik a beágyazott YouTube-videók lejátszása, a YouTube cookie-kat használ a felhasználók viselkedésével kapcsolatos információk gyűjtésére. A Youtube információi szerint ezeket többek között videó statisztikák rögzítésére, a felhasználóbarát fejlesztésre és a visszaélések megakadályozására használják. Ha Ön be van jelentkezve a Google-ba, akkor az Ön adatai közvetlenül a fiókjához lesznek rendelve, amikor egy videóra kattint. Ha nem szeretné, hogy a YouTube az Ön Google-profiljához rendeljen adatokat, akkor a Weboldalon található YouTube video lejátszása előtt ki kell jelentkeznie a Google-fiókjából. A Google felhasználási profilként menti az Ön adatait (még azoknál a felhasználóknál is, akik nincsenek bejelentkezve), és kiértékeli azokat. Az ilyen értékelést a GDPR 6. cikk (1) bekezdése 1. mondata alapozza meg. Önnek jogában áll kifogást emelni a felhasználói profilok létrehozása ellen, noha ennek a jognak a gyakorlásához fel kell vennie a kapcsolatot a YouTube-al. A YouTube használatakor személyes adatok a Google LLC szervereire is továbbíthatók az Egyesült Államokba.

Függetlenül attól, hogy a beágyazott videókat Ön lejátssza-e vagy sem, a Weboldal minden egyes megnyitásakor létrejön a kapcsolat a Google hálózattal, amely további adatfeldolgozási műveleteket indíthat el, amelyeket a Szolgáltató nem ellenőrizhet. A YouTube adatvédelmével kapcsolatos további információk az adatvédelmi irányelveikben találhatóak: https://support.google.com/youtube/answer/7671399

A törvényi előírásoknak megfelelően a Weboldal Ön általi használatával megkaptuk az Ön beleegyezését a fent részletezett adatok feldolgozásához a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a) pontjának megfelelően. A jövőben bármikor visszavonhatja beleegyezését, amelyet megtehet az I. pontban rögzített elérhetőségeken.

 

 

 1. Online marketing
 2. Google Ads használata

A Weboldal a Google Ads online hirdetési programot, és a Google Ads részeként a Google conversion-tracking-jét használja. A Google Ads ajánlatát arra használja a Szolgáltató, hogy külső webhelyeken található hirdetési anyagok (ún. Google Adwords) segítségével felhívja a Szolgáltató a figyelmet az ajánlataira. A reklámkampányok adataival kapcsolatban meghatározhatja a Szolgáltató, hogy mennyire sikeresek az egyes hirdetési intézkedések. A Szolgáltató célja ezzel az, hogy az Ön számára érdekes reklámok bemutatása, a Weboldal érdekesebbé tétele és a felmerült hirdetési költségek megfelelő kiszámítása megtörténhessen.

A konverziókövető (conversion-tracking) cookie akkor lép működésbe, amikor Ön rákattint a Google által elhelyezett hirdetésre. A cookie-k az eszközön tárolt kis szövegfájlok. Ezek a sütik általában 30 nap elteltével érvényüket vesztik, és nem személyes azonosításra szolgálnak. Ha Ön a Weboldalon keresztül bizonyos oldalakat látogat meg, és a cookie még nem járt le, a Szolgáltató és a Google láthatja, hogy Ön rákattint-e a hirdetésre, és az átirányítja a Web oldalra. Minden Google Ads-ügyfél számára egyedi cookie generálódik. Ez azt jelenti, hogy a sütik nem követhetők nyomon a Google Ads ügyfeleinek webhelyein. A konverziós süti használatával nyert információkat konverziós statisztikák készítéséhez használják azon Google Ads-ügyfelek számára, akik a konverziókövetést választották. Az ügyfelek megtudják azoknak a felhasználóknak a számát, akik rákattintottak a hirdetésükre, és akiket egy konverziókövetési címkével ellátott oldalra irányítottak át. Nem kapnak azonban olyan információt, amellyel a felhasználókat személyesen lehetne azonosítani. Ha Ön nem szeretne részt venni a nyomon követésben, letilthatja ezt a lehetőséget, amennyiben deaktiválja a Google konverziókövetési cookie-t az internet böngészőjében a "Felhasználói beállítások" kulcsszó alatt. Ebben az esetben nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban sem. A Szolgáltató célzott hirdetésekhez fűződő jogos érdeke alapján használja a Google Ads szolgáltatást a GDPR 6. cikk (1) bekezdése 1. mondatának megfelelően. A Google Ads használatakor személyes adatok továbbíthatók a Google LLC egyesült államokbeli szervereire is.

A Google adatvédelmi rendelkezéseiről további információt a következő internetes címen talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Önnek lehetősége van deaktiválni a sütiket a Google Ads konverziókövetés során. Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy a Weboldal bizonyos funkciói ebben az esetben nem, vagy csak korlátozott mértékben lesznek használhatóak.

A törvényi előírásoknak megfelelően Ön beleegyezik a fent leírt adatok feldolgozásához a 6. cikk (1) bekezdésének 1. mondatának megfelelően.

 

 

 1. Google Analytics

A Szolgáltató használja továbbá a Google Analytics-et is, a Google internetes elemző szolgáltatását. Ebben az összefüggésben speciális felhasználói profilokat hoznak létre, és sütiket (lásd fentebb) használnak. A cookie által generált információk a Weboldal használatáról, úgy, mint például

 • böngésző típusa / verziója;
 • a használt operációs rendszer;
 • Hivatkozó URL (a korábban meglátogatott oldal);
 • a hozzáférő számítógép IP-címe;
 • a szerverkérés ideje;

az Egyesült Államok szervereire kerül továbbításra és tárolódik a Google szerverein. Az információkat a Weboldal használatának értékelésére, a Weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a Weboldal és az internet használatához kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel a Szolgáltató piackutatás és a Weboldal igényalapú kialakítása céljából. Ezeket az információkat harmadik feleknek is átadhatja a Szolgáltató, ha ezt a jogszabály előírja, vagy ha harmadik felek ezeket az adatokat a Szolgáltató nevünkben dolgozzák fel. Az Ön IP-címét semmilyen körülmények között nem fogják egyesíteni más Google-adatokkal. Az IP-címek anonimizálva vannak, így a hozzárendelés nem lehetséges (IP-maszkolás).

A böngésző szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik telepítését; szeretné azonban a Szolgáltató felhívni az Ön figyelmét arra, hogy ebben az esetben a Weboldal összes funkciója nem használható teljes mértékben.

Egy böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja a cookie által generált és a webhely használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címét) és ezen adatok Google általi feldolgozását is.

A böngészőbővítmény alternatívájaként, különösen a mobileszközökön található böngészők esetében, a fent említett linkre kattintva Ön megakadályozhatja a Google Analytics adatgyűjtését is. Ennek keretében olyan opt-out cookie lesz beállítva, amely megakadályozza az adatok jövőbeni gyűjtését, amikor felkeresi Weboldalt. Az opt-out cookie csak ebben a böngészőben és csak a Weboldalon érvényesek, valamint azok az Ön eszközén tárolódnak. Amennyiben Ön törli a cookie-kat ebben a böngészőben, akkor újra be kell állítania a leiratkozási cookie-t. A Google Analytics adatvédelemmel kapcsolatos további információk a Google Analytics súgó alábbi linkjén találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=hu#zippy=%2Ca-cikk-tartalma

 

 

 1. Hírlevél

Ha Ön regisztrál a Szolgáltató e-mailen küldendő hírleveleire, a Szolgáltató rendszeresen információkat küld Önnek az ajánlatairól. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben küld hírlevelet az Ön részére, ha Ön kifejezetten hozzájárul a hírlevél fogadásához. Ezt a hozzájárulást Ön a Weboldalon történő vásárlás folyamata során teheti meg, a „Feliratkozom a hírlevélre” opciót kiválasztva.

Ennek az opciónak a kiválasztásával Ön a beleegyezését adja személyes adatainak felhasználásához a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának a) pontjával összhangban. A hírlevélre történő regisztráció során gyűjtött adatokat a Szolgáltató kizárólag a hírlevélen keresztüli hirdetések céljából használja fel. A hírlevélről Ön bármikor leiratkozhat a hírlevélben található link használatával, vagy üzenetet küldve a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikére. Miután leiratkozott, az Ön e-mail címe törlődik a Szolgáltató terjesztési listájáról, kivéve, ha a Szolgáltató fenntartja a jogot az adatok jogszabályban meghatározott okból és célból történő felhasználásra.

 

 

 • Cookie-k használata a Weboldalon

A Weboldal látogatásának vonzóvá tétele és bizonyos funkciók használatának lehetővé tétele érdekében a Szolgáltató ún. sütiket (a továbbiakban jelen fejezetben: Cookie) használ. Ezek az Ön készülékén tárolt kis szövegfájlok. A Szolgáltató által használt Cookie-k egy részét a böngésző munkamenetének befejezése után, azaz a böngésző bezárása után (ún. session Cookie-k) töröljük. Egyéb Cookie-k az eszközön maradnak, és lehetővé teszik a böngésző felismerését a következő látogatáskor (ún. tartós Cookie-k).

A Cookie-k egyes felhasználói információkat, például böngésző- és hely adatokat, valamint IP-cím értékeket gyűjtenek és dolgoznak fel egyedi alapon. A Cookie-k egy része automatikusan törlődik egy meghatározott időszak után, amely időszakok a Cookie-k típusától függően eltérőek lehetnek. A megfelelő Cookie-tárolás időtartama megtalálható az Ön webböngészője cookie-beállításainak áttekintésében.

Bizonyos esetekben a Cookie-kat a rendelési folyamat egyszerűsítésére használja a Szolgáltató a beállítások mentésével (például emlékeznek egy virtuális bevásárlókosár tartalmára egy későbbi látogatás céljából). Ha a személyes adatokat a Szolgáltató által használt egyedi Cookie-k is feldolgozzák, akkor a feldolgozást a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) alpontja szerint hajtják végre, akár a szerződés teljesítése érdekében, akár a 6. cikk (1) bekezdésének 1. mondata szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdése 1. mondata f) alpontjával összhangban.

A Szolgáltató felhívja az Ön figyelmét, hogy a böngészőt úgy állíthatja be, hogy Ön kifejezetten tájékoztatást kapjon a Cookie-k beállításáról, és egyénileg dönteni arról, hogy elfogadja-e azokat, vagy kizárja a Cookie-k elfogadását bizonyos esetekben, ill. általános jelleggel. Minden böngésző különbözik a Cookie-k beállításainak kezelését tekintve. Az adott böngésző súgómenüjében találhatóak meg e kezelésleírások, amelyek részletezik, hogy Ön milyen módon módosíthatja a Cookie-beállításokat. Ezeket a megfelelő böngészőhöz Ön a következő linkeken találja:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

A Szolgáltató felhívja az Ön figyelmét, hogy ha nem fogadja el a Cookie-kat, akkor a Weboldal működése korlátozott lehet.

 

 

 

 

 • A személyes adatok tárolási időtartama

A személyes adatok tárolási időtartama a vonatkozó jogalapon, a feldolgozás célján és - adott esetben - ezen felül az erre vonatkozó törvényi megőrzési időn alapul.

A személyes adatok kifejezett hozzájárulás alapján történő tárolása, illetőleg feldolgozása során, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a), illetve b) pontjának megfelelően történik; ezeket az adatokat addig tárolja a Szolgáltató, amíg az érintett személy visszavonja beleegyezését.

Abban az esetben, amikor a személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondata f) pontja alapján dolgozza fel a Szolgáltató, ezeket az adatokat addig tárolja, amíg az érintett személy nem él a kifogás jogával a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerint, hacsak nem tudja bizonyítani a Szolgáltató az adatkezelés jogszerű okait.

A személyes adatok közvetlen reklámozás céljából történő feldolgozása során a GDPR 6. cikk (1) bekezdése 1 mondata f) pontja alapján ezeket az adatokat addig tárolja a Szolgáltató, amíg az érintett személy nem él a GDPR 21. cikk (2) bekezdése szerinti kifogási jogával.

Hacsak a jelen nyilatkozat egyéb pontjai a feldolgozásról másként nem rendelkeznek, a tárolt személyes adatokat a Szolgáltató törli, ha azok már nem szükségesek arra a célra, amelyre összegyűjtötték vagy más módon feldolgozták őket.

 

 

 1. Adattovábbítás harmadik országok felé

Különösen a Cookie-k, illetve a Google használatakor átadhatjuk IP-címét harmadik országoknak. Az adatátvitel az érintettek tudomásával, ill. beleegyezésén, az EU szabványos záradéki szerződésein vagy - ha megengedett - az EU Bizottság megfelelőségi döntésein alapul.

Hacsak jelen az adatvédelmi nyilatkozat kifejezetten másként nem rendelkezik (lásd például: Shopify kanadai székhelyével kapcsolatosan, ill. Google adattovábbítása az Egyesült Államokba), a Szolgáltató nem továbbítja az Ön személyes adatait az EU-n vagy az EGT-n kívüli országokba, ill. nemzetközi szervezeteknek.

 

 

 1. Önt, mint a jelen adatkezelési tájékoztató alanyát megillető jogok

A törvényi előírások értelmében Ön a következő jogokkal rendelkezik:

 • Tájékozódáshoz való jog a GDPR 15. cikke alapján: Ön bármikor jogosult a GDPR 15. cikkének keretein belül megerősítést kérni a Szolgáltatótól arra vonatkozóan, hogy mely, Önre vonatkozó személyes adatokat kezel a Szolgáltató; ebben az esetben Ön a GDPR 15. cikkének hatálya alatt jogosult információkat szerezni a kezelt személyes adatokról, illetve egyéb információkról (beleértve az adatfeldolgozás céljait, a személyes adatok kategóriáit, a címzettek kategóriáit, a tervezett tárolási időszakot, az adatok, az automatizált döntéshozatal és az esetleges harmadik országbeli adattovábbítás esetén annak garanciái), illetve a kezelt adatok másolatáról.
 • A helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikkével összhangban: Önnek joga van az Önre vonatkozó és a Szolgáltató által kezelt helytelen (pl. személyes adatok változása okán) személyes adatok azonnali kijavítására, ill. módosítására és / vagy a Szolgáltató által hiányosan tárolt adatok kiegészítésére.
 • Törléshez való jog a GDPR 17. cikkében rögzítetteknek megfelelően: Önnek joga van kérni személyes adatainak törlését, ha a GDPR 17. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek. Ön ezzel a jogával korlátozottan élhet abban az esetben, ha az adatkezelés a Szolgáltatót terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből vagy jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, illetve véleménynyilvánítás szabadságához szükséges.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján: Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett Ön kérheti azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) a Szolgáltatónak már nincs szüksége az Ön személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. d) Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint kifejezetten tiltakozott az adatkezelés ellen;

Ha a Szolgáltató adatkezelése mindezek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, ill. más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Tájékoztatáshoz való jog a GDPR 19. cikkével összhangban: Ha Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítette az adatok helyesbítése, törlése vagy a feldolgozása korlátozásának jogát, a Szolgáltató köteles kijavítani vagy törölni azokat, ill. mindezekről Ön jogosult a Szolgáltató részéről tájékoztatást kapni.
 • Adatátvitelhez való jog a GDPR 20. cikke alapján: Önnek joga van strukturált, egységes és géppel olvasható formátumban megkapni személyes adatait, amelyeket átadott a Szolgáltató részére vagy kérni azt, hogy a Szolgáltató továbbítsa azokat egy másik személynek, amennyiben az műszakilag megvalósítható.
 • A GDPR 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban megadott hozzájárulás visszavonásának joga: Önnek joga van a jövőben bármikor visszavonni az adatkezeléshez való hozzájárulását. Visszavonás esetén a Szolgáltató késedelem nélkül törli az érintett adatokat, kivéve, ha a további feldolgozás jogalapja a beleegyezés nélküli feldolgozáshoz fennáll. Az Ön beleegyezésének visszavonása nem érinti az Ön beleegyezése alapján végzett feldolgozás jogszerűségét a visszavonásig.
 • Panasz benyújtásának joga a GDPR 77. cikkével összhangban: Ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak Szolgáltató általi kezelése sérti a GDPR-t, akkor joga van panaszt benyújtani a Szolgáltatóhoz, a felügyeleti hatósághoz az Ön tartózkodási helye szerinti tagállamban, illetőleg az Ön munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Ezek az alábbiak: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), illetve bírósághoz fordulás esetén az ügy törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 • Kifogáshoz való jog: a személyes adatait a Szolgáltató a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontjával összhangban kezeli, Önnek mindazonáltal joga van tiltakozni ez ellen a 21. cikkel összhangban, feltéve, hogy ennek vannak olyan okai, amelyek az Ön sajátos helyzetéből adódnak, vagy a kifogás ún. direkt reklám tevékenység ellen irányul. Ez utóbbi esetben Önt általános kifogásolási jog is megilleti.

 

 

 1. Automatizált döntéshozatal / profilalkotás

A Szolgáltató nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmusokat, illetve profilalkotást (az Ön személyes körülményeinek automatikus elemzése).

 

 

 • Az adatvédelmi tájékoztató naprakészsége

Ez az adatvédelmi tájékoztató jelenleg hatályos, legutóbb a Szolgáltató 2021 májusában frissítette. A Weboldalon megtalálható ajánlatok módosítása vagy a megváltozott jogi követelmények okán a Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen tájékoztató egyoldalú módosítására.

 

 

 • Elérhetőség

Az Ön által megtehető jognyilatkozatok (tájékoztatáskérés, ill. tájékoztatásnyújtás, kapcsolatfelvétel, esetleges kérések stb.) leadására az I. pontban meghatározott elérhetőségeken van lehetőség.